Portacabot

PortaCabot és una xarxa de professionals que treballa en l’àmbit de la consultoria de les Administracions Públiques. La seva principal missió és assolir la maximització d’èxits dels seus clients mitjançant la combinació de diferents eines de gestió, procurant sempre una visió integral i multidisciplinar que aportin valor estratègic a les organitzacions.

El treball transversal dels equips de consultors de PortaCabot són la millor garantia per a un enfocament global de les diferents problemàtiques de l’administració.