Nutraresearch

NutraResearch és una empresa lider en la prestació de serveis d’investigació, desenvolupament i transferència tecnològica de productes per al sector de complements alimentaris i farmacèutic a tercers.

Gràcies a la unió estratègica amb NutraProcés, empresa de fabricació de complements alimentosos, disposen de la seva pròpia planta de fabricació, amb l’opció d’ampliar les seves capacitats més enllà de la seva especialització en producció de líquids.