NEXE FUNDACIÓ

Nexe Fundació és una entitat privada especialitzada en l’atenció a infants amb pluridiscapacitat i a les seves famílies, s’ofereixen recursos globals i individualitzats a les necessitats educatives, sanitàries i psicosocials de l’infant, del primer moment de naixement i suport a la família.

Nexe es va constituir com a fundació a l’any 1991, en el marc d’un dels primers centres d’atenció precoç de Catalunya al 1981.

Des d’Acrònim s’ha treballat en un re-styling del logotip i de l’imatge corporativa, juntament amb la creació d’un nou website. També s’ha posat enfàsi en un pla estratègic online per dotar a Nexe fundació d’una bona posició a la xarxa.