Cambra de comerç Sabadell

La Cambra de Comerç de Sabadell dona suport a les empreses en competivitat, formació, internacionalització i molt més. 

Informació, assessorament, servei i defensa dels interessos empresarials que ajuden a fer creixer el negoci dels seus clients.