Ajuntament de Sitges

Sitges és un municipi situat a la comarca del Garraf (Barcelona) amb una població de 14.400 habitants sent el tercer poble amb més habitants de la comarca. 

Des d’Acrònim hem realitzat la campanya de diferents processos participatius.

  • Audiovisual procés participatiu
  • Comunicació gràfica impresa (fulletó, cartell, anunci premsa, díptic)
  • Publicitat exterior (banderoles)
  • Mitjans digitals (banners, aplicacions de XXSS, adaptacions web)
  • Disseny editorial