L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris de Recerca (AGAUR) va ser creada l’any 2001, i és un instrument de la Generalitat de Catalunya per donar servei suport a les persones i a les institucions que constitueixen el sistema universitari i de recerca a Catalunya.

Correspon a l’Agència l’execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.