ESTRATÈGIA CORPORATIVA

Oferim serveis de màrqueting i comunicació per a la petita i mitjana empresa. El teixit empresarial es nodreix principalment d’aquestes entitats.

Avaluem l’estat del màrqueting a la teva organització, fixem els objectius a assolir i triem les eines i canals per arribar-hi.

Planifiquem les tasques de comunicació en el temps per distribuir els esforços de manera proporcionada a les capacitats de l’organització.

El resultat és un pla de comunicació amb el qual es poden avaluar els impactes obtinguts, fer-ne el seguiment constant i redefinir l’estratègia a mesura que anem veient el seu resultat.

"El que construeix la marca no és el missatge, és l'experiència que es viu amb ella".
Alex Pallette

OBJECTIUS

Definim els teus objectius de màrqueting a curt, mitjà i llarg termini.

ESTRATÈGIA

Marquem l’estratègia corporativa, àrees de negoci, metodologia, àmbits d’actuació…

ESTRATÈGIA COMPETITIVA

Busquem el valor diferencial i competitiu de la teva marca, el que la fa diferent de la competència.

PLA D’ACCIÓ

Apliquem els objectius generals, l’estratègia corporativa i el factor diferencial a l’organització.