Com optimitzar l’experiència de l’usuari?

Per a Google la UX (User Experience) és un factor de posicionament que té molta rellevància. És necessari conèixer com analitzar el comportament que els usuaris tenen en la nostra pàgina. Per a entendre aquest concepte, es divideix en tres fases:

1. Entendre els objectius dels usuaris i Google

Les persones i empreses pensen en el posicionament com una perspectiva molt àmplia. L’únic que coneix la intencionalitat que tenen els usuaris en realitzar la cerca és Google, i molts usuaris poden tenir intencionalitats diferents en fer una cerca. El resultat més rellevant per a Google és aquell que respon a la cerca actual i a les cerques futures. Google, cada vegada està intentant donar resposta a preguntes futures amb una landing page on s’agrupa contingut de diferents pàgines.

2. Com afecta l’experiència de l’usuari al SEO

Google Analytics, de la qual ja hem parlat en posts anteriors, és una eina molt útil com a base de dades, però no serveix únicament com a eina d’anàlisi.

3. Com podem optimitzar?

Hi ha diferents maneres de fer-ho, però ressaltem les següents:

  • Arquitectura web
  • Page Rank: possibilitats que un usuari punxi en el nostre link

Ens interessa controlar, mesurar i millorar els projectes amb els quals treballem. Les eines SEU no donen la informació necessària, ja que no poden mesurar per a cada projecte una arquitectura de pàgina diferent. Hem de generar una base de dades amb les dades de trànsit, sessions, conversions, per tal de fer una anàlisi exhaustiva de tots els elements.