Un lead és aquell usuari d’una pàgina web que, en un moment determinat, ens facilita les seves dades en un formulari, convertint-se en un contacte sobre el qual poder fer seguiment.

La captació de leads serien totes aquelles accions o processos amb l’objectiu d’aconseguir contactes amb els quals alimentar la nostra base de dades. Disposar de leads és un dels primers passos per poder posar en marxa una campanya de màrqueting digital i aconseguir que aquests contactes es converteixin en clients de l’empresa.

Com aconseguim leads?

Per aconseguir leads necessitem que els usuaris visiten la nostra web o bloc, o tinguin algun tipus d’interacció amb l’empresa, per exemple que ens deixin el seu email a l’visitar un vídeo interactiu o un anunci de Facebook Ads. D’aquesta manera, el seu email quedarà guardat a la base de dades de l’empresa i passarà a ser un nou registre sobre el qual poder posar en marxa accions de màrqueting digital.

Mètodes de captació de leads

Vols que t’ajudem a aconseguir leads per poder posar en marxa una campanya de màrqueting digital?