• +34 938 79 17 70
  • info@acronimdf.com

Estratègia Corporativa

Estratègia Corporativa

Si camines pel camí traçat, arribes només on van arribar els altres

Oferim serveis de màrqueting i comunicació per a la petita i mitjana empresa. El teixit empresarial es nodreix principalment d’aquestes entitats.

Avaluem l’estat del màrqueting a la teva organització, fixem els objectius a assolir i triem les eines i canals per arribar-hi.

Planifiquem les tasques de comunicació en el temps per distribuir els esforços de manera proporcionada a les capacitats de l’organització.

El resultat és un pla de comunicació amb el qual es poden avaluar els impactes obtinguts, fer-ne el seguiment constant i redefinir l’estratègia a mesura que anem veient el seu resultat.


OBJECTIUS

Definim els teus objectius de màrqueting a curt, mitjà i llarg termini.

ESTRATÈGIA

Marquem l’estratègia corporativa, àrees de negoci, metodologia, àmbits d’actuació…

ESTRATÈGIA COMPETITIVA

Busquem el valor diferencial i competitiu de la teva marca, el que la fa diferent de la competència.

PLA D’ ACCIÓ

Apliquem els objectius generals, l’estratègia corporativa i el factor diferencial a l’organització.